A labirintus


      A sötétben, a földön ülve mindketten remegve vették a levegőt, és keresték a másik tekintetét. Ha képesek lennének önmagukba nézni, ha van még halvány, távoli fény, akkor reménykedhettek volna abban, hogy gyorsan megtalálják az üdvösséget, a kivezető utat, de koromsötét volt, és nem láttak messzebb az orruk hegyénél. Justin és Miguel két férfi volt fekete fürtökkel a fejükön, meglehetősen izmosak, sötét és kemény bőrűek, mint valaki, aki szabadban, puszta kézzel dolgozik egész nap. Nappali fényben legyőzhetetlen embereknek tűntek volna, most mégis a földön kuporogtak, poros lábukkal a földúton, fogaik összekoccantak a hidegtől, és úgy tűntek, mint két rémült, szekrénybe zárt gyerek, akik megpróbálják távol tartani a szörnyeket. Zöld egyenruhát viseltek, és a labirintus közepén azon gondolkodtak, hogyan tovább.
      A délutáni kánikulában már több órája keresték a kijáratot, mostanra elfáradtak, szomjasak voltak, és nem volt semmi energiájuk sem. Az éjszakai hőmérséklet elég kiszámíthatatlan volt, feltámadt a szél, ami ostorozta a növényeket. Az időjárás nem volt mindig ilyen a fennsíkon, de a szerencse nem állt mellettük ezen az estén. A két férfi hevesen remegett, de nem tudták volna megmondani, hogy a hidegtől vagy a félelemtől. A szél egyre erősödött, időnként olyan hangot hallatott, mintha egy motorkerékpár suhanna el a hatalmas levelek között. Szemeik lassan hozzászoktak a sötétséghez, de az óriási sötét növényeken kívül nem láttak mást. Néhány hatalmas levél spirálozva leesett az égből, majd a földön tovasiklott. A háttérben óriási levelek és ágak imbolyogtak, a szél ijesztő sziszegése közepette.
      Justin, a kettő közül a magasabb, térdét szorosan a mellkasához szorította, és azon tűnődött, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe. Szélroham fújt át az egyenruháján, hirtelen megfagyasztva a csontjait. Még soha sem volt ilyen hideg azon a helyen. Micsoda szerencsétlenség eltévedni egy ilyen napon! Azt viszont tudta, hogy most már csak a hajnalra várhatnak, újra megpróbálják majd megtalálni a kijáratot a napfényben. Senki sem jön éjszaka, hogy megkeresse őket, Justin ezt jól tudta. A felülről jövő parancsok mindig nagyon egyértelműek voltak: azokat, akik eltévedtek a labirintusban, nem kellett keresni. Ezt tudta, amikor elfogadta a megbízást, amikor néhány hónapja elkezdett dolgozni. Megérintette az állát a kezével: arca tiszta borotvált, arcbőre pedig ápolt volt. Törődött a külsejével, családja volt, és nem akarta túlságosan elhanyagolni önmagát, különben a felesége vadembernek tartotta volna, amikor majd visszatér. Justin kezdett elmerülni a saját gondolataiban, egy pillanatig fantáziált a feleségéről, a sűrű, sötét és fényes hajáról, aztán eszébe jutott az a nap, amikor megkeresték ezzel a munkával. Nem gondolta volna, hogy ilyen kockázatos lesz. Évekig kertészként dolgozott, sok háznál dolgozott, mert tudta, hogyan kell megmetszeni a fákat, a bokrokat, ismerte a rügyeket, a növények titkait, és akár a fák koronájának a színe alapján is meg tudta különböztetni azokat. Már gyerekkorában is szenvedélye volt a természet, az apja volt a tanítója, később pedig ez lett a munkája. Sohasem gondolta volna, hogy egy napon majd feladja, mert érkezik majd egy javaslat, egy lenyűgöző és veszélyes, de mesés pénzt kínáló munkára. Napokig gondolkodott rajta. Kertésznek lenni nem nagy dolog, de egy olyan neves és hatalmas parkban tenni mindezt, ahonnan megkeresték, az már igazi kihívás volt a számára. Az a személy, aki kapcsolatba lépett vele, és felajánlotta a munkát, nagyon világos volt: Justinnak a lehető legrövidebb időn belül a fennsíkra kellett költöznie, el kellett hagynia családját, nem kellett vinnie semmit, csak saját magát. Egy új élet várt rá, ahol nem volt másra szüksége, mint az erős karokra és a kemény munkában érlelt készségeire.
      Most abban a koromsötétben, amely körülvette őt a labirintusban, a kislánya mély, fekete szemére gondolt, és a gyönyörű feleségére, akit homlokon csókolt, mielőtt elindult ide abban a reményben, hogy összegyűjt egy rakás pénzt, és egy év múlva hazatér. Talán mégis jobban tette volna, ha otthon marad, és ha most választhatna, azonnal visszamenne a családjához. Valószínű volt, hogy soha többé nem látja őket, hiszen azok, akik éjszaka eltévedtek a labirintusban, soha nem tértek vissza. S azok közül is többekkel soha többé nem találkozott, akik fényes nappal tévedtek el. Borzongást érzett a gerincén, de tudta jól, hogy nem a hidegtől. Félt. Keresztet vetett, és lehunyta a szemét, térdét a mellkasához szorította.
      Eközben Miguel azon fáradozott, hogy két követ keressen a kezével a közelben, hátha tüzet tud gyújtani, de nem távolodott el a helytől, csak jobbra-balra tapogatózott. Valóban elindultunk zseblámpa nélkül? Micsoda idióták vagyunk! – gondolta, de úgy tervezték, hogy 1-2 óra alatt, jóval a sötétedés előtt végeznek a munkával. Kora délután elhagyták az épületet, hogy ellenőrizzék, nincs-e beteg példány az átkozott óriási virágok között, és hirtelen nem találták a kiutat. Justint hibáztatta, mert egyfolytában a családjáról, meg a kutyájáról beszélt, miközben elfelejtette megjelölni a talajt az elágazásoknál, hogy gond nélkül megtalálják az utat visszafelé is. Amikor idekerült, és Justin mellé osztották be, már egy hét után elege lett belőle, a véget nem érő dumálásából, és néhány nap már abban reménykedett, hogy történik vele valami, és megszabadul tőle. Ha annyira hiányzik neki a családja, miért fogadta el ezt a megbízást? Jobban meg kellett volna fontolnia.
      Miguel jól tudta, hogy az ilyen jól fizető munkák soha sem tiszták. A háborúban, ha valaki hősi halált hal, legalább a családja kap valamit, ha mást nem, egy vitézségi érmet adnak az özvegynek a férje szolgálatáért. Erősen kételkedett abban, ha Justin eltűnik a labirintusban, kapnak-e valamit is utána. Nincs elismerés. Csak halál, ami a feledésbe merül. Hirtelen eltűnések, felejtendő nevek. A játékszabályokat a kezdetektől fogva egyértelművé tették: nincsenek térképek, meg kell tanulniuk megjegyezni, felismerni az utakat. Aki eltéved, egykettőre találkozik a sorsával.
      Időbe telt, amíg megtanulta az utat, lépésről lépésre, néhány növényt választva referenciapontnak, és a nagyobb biztonság kedvéért nyilakat rajzolt a kavicsos talajba.
      Ki az az őrült, aki ilyen veszélyes labirintust épít, és arra kényszeríti az ott dolgozókat, hogy memorizálják a helyes utat, ahelyett, hogy térképet készítene róla, és különféle jelek segítenék a tájékozódást.
      Miguel az első naptól kezdve megértette, hogy ez egy árnyékos munka, de a hegekkel teli arca azt sugallta, hogy mindig volt feladata, amelyet kérdések nélkül kellett elvégeznie. Egyik piszkosabb meló volt, mint a másik, és csak az utóbbi két évben dolgozott a földeken. Lelke megkeményedett, mint egy régi vasfazék. Senkihez sem tartozott. Most ott a sötétben a földön ülve átsuhant egy gondolat a fejében: ha valaha hazakerül innen, keres magának egy élettársat, elég volt már az olcsó nőkből, akikkel korábban vigasztalta magát a főváros nyomornegyedéhez közel.
      Hiába tapogatózott maga körül, semmi megfelelőt nem talált, hogy tüzet csiholjon. A tenyere alatt nyálkás, ragadós valamit érzett, majd valami ismeretlen, meghatározhatatlan zajt hallott maga mellet. Pánikszerűen egyik oldalról a másikra fordult, de a sötétségben nem látott semmit.
      A zaj egyre közelebb jött, mintha valaki a földön mászna, mint a laza kavics, majd sikoltozva távolodik, mintha egy embert emelnének fel a földről, és erőszakkal felfelé húznák.
      – Justin! – próbálta hívni a sikoltozó kollégáját, de a szél suhogása és az ágak zúgása elnyomta a hangját, csak egyre távolodó nyögést és kétségbeesést hallott a magasból, mintha öt-hat méterrel Miguel feje fölött lett volna.
      Valami elvitte a kollégáját!
      Megrémült. Fel akart állni, elmenekülni onnan, de nem tudott. Az a ragacsos valami, amit az előbb a tenyere alatt érzett, már mindenhol ott volt, és a földhöz szorította. Hirtelen rájött, hogy nem érzi a lábait, mintha soha sem lettek volna, mintha megbénultak volna. Ekkor valami dörömbölést hallott, mintha valami leesett volna a magasból, majd a hang teljesen megszűnt. Rémülten összehúzta magát, visszatartva a lélegzetét is, nehogy túl sok zajt csapjon. Valami közeledett felé. Kúszva a földön azt érezte, hogy a levegőbe emelkedik. A levegőt erős, szinte émelyítő virágillat töltötte meg. Sikoltozott, miközben megértette, hogy halálra van ítélve. Segítségért kiáltozott olyan hangosan, ahogy még életében nem tette. Érezte, hogy a torkát kaparja a hideg éjszakai levegő, de nem hagyta abba.
      A szél továbbra is ostorozta a labirintus növényeit, elfedve a kiáltozást. A levelek hatalmas örvényben kavarogtak lefelé az égből, s Miguel reménytelen sikolyai elvesztek az éjszaka közömbösségében. Senki sem hallotta e két nyomorult ember hangját.
      Justin és Miguel pedig úgy tűntek el a fennsík szenvtelen sötétségében, mintha soha nem is léteztek volna.