NAGYTEMPLOM


Alkony füröszti a fehérlő porködöt,
A két súlyos torony még tündöklik sokáig,
s a felleg-borúból, az oromzat mögött,
a későesti ég, mint zöld erdő világít.

Juhász Géza: Nagytemplom      Már a középkorban templom állt a helyén, de leégett. Ezután épült fel a Szent András templom 1297 és 1311 között. 1564-ben ez a templom is leégett. Újjáépítését 1626-ban kezdték meg. I. Rákóczi György támogatásával fejezték be. 1640–42-ben egy különálló tornyot építettek, a vakolatlan téglájú Verestoronyt, amelyben elhelyezték azt a súlyos harangot, melyet a fejedelemmé választott I. Rákóczi György öntetett a 30 éves háborúban zsákmányolt ágyúkból, mások szerint ágyúgolyókból. A harang oldalát a Rákóczi család címere és jelmondata díszítette: Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei.
      A Rákóczi család ősi fészkét, a felsővadászi kastélyt Rákóczi Zsigmond vásárolta, arányos, szép épület. Folyosóin és a nagy teremben állandó kiállítás van a család, elsősorban II. Rákóczi Ferenc életét ábrázoló képekből. Ő katolikus volt. Az általa elejtett őz bőréből egy díszes miseruha készült.


A felsővadászi Rákóczi-kastély


A Szent András-templom és a Verestorony 1802 előtt


Az 1802. évi nagy tűzvész alkalmával ez a templom is leégett. E nagy tűzvészről költőink, íróink is tudósítottak:

Egekig csapkod már a nagy tűznek lángja
Öleli a tornyot! ... melegszik harangja.
Szelek közt szörböli rémítő ürege
A lángot, gyomrába és hevül hidege.

Bessenyei György: A debreceni tűzvészről

No, megvan a kár! Hajdani címerünk
És régi díszünk pernye alatt hever,

Im, én is elbágyadva kérlek,
Halld meg uram! Könyörülj hazámon!

Add vissza közénk a szeretet tüzét,
Mely szíveinkből mind kialudt! Vele
Hadd légyen e szent hely, midőn majd
Helyre fog állni, dicsőbb amannál.


Fazekas Mihály: A megégett nagytemplom falai közt serkent gondolatok


      A Szent András templom alapján kezdték meg a Nagytemplom építését 1805. április 8-án. A terveket Péchy Mihály, majd Tallherr József készítette, többször módosították. Klasszicista stílusban épült. A bal oldali torony 1818-ra készült el, a jobb oldali pedig 1821. augusztusra.
      Az országgyűlés ünnepi ülést tartott a templomban az 1848-as szabadságharc centenáriumi ünnepségsorozat keretén belül. Nagy történelmi események színhelye volt 1849-ben, a trónfosztásé.
      1944 szeptemberében gyújtóbombától leégett a teteje. 1949. április 14-re javították ki.